Advisory No. 2

ADVISORY NO. 2 (updated as of 5:17 PM, March 15)
ANG TUNAY NA NTCIAN, UPDATED!
Alamin ang mga sagot sa inyong tanong dahil sa community quarantine hatid ng COVID-19!
 
Ano ang SAEA?
  • Ang Sustained Academic Engagement Arrangement (SAEA o se-yah) ay paraan upang maipagpatuloy ang lahat ng aralin. Ibinibigay nito ang kabuuan ng bawat aralin kasama ang mga piling babasahin at takdang gawain para sa natitirang mga araw ng semestre.
Paano makikibahagi sa SAEA?
  • Tuwing Lunes, kailangang ma-access ng bawat estudyante ang link na ito: http://bit.ly/3aSkwva. Ang minsan-sa-isang-linggong paglabas ng bahay upang makapag-download ang nakita ng NTC na pinakamabilis na paraan upang patuloy na makakuha ng updates sa SAEA. Kung naka-free data ka, maaaring makiusap sa isang kaklase na i-forward sa iyo sa messenger o text ang mga takdang aralin.
Paano mag-submit ng requirements?
  • May dalawang paraan – (1) kung may internet sa bahay, pwedeng i-submit kapag natapos mo agad ang requirement sa iyong teacher o (2) pagsama-samahin ang lahat ng iyong requirements at ipasa sa muling pagbubukas ng klase.
Paano kung may klase ako na nasa Edmodo, Google Classroom, atbp?
  • Kung mayroon kang internet sa bahay maaari kang magpatuloy sa mga ito. Pero hindi mo kabawasan kung hindi ka makapagpatuloy sa mga ito, hangga’t nasusunod mo ang mga hinihingi sa SAEA ng iyong kurso na inilalabas tuwing Lunes.
May mid-terms at finals pa rin ba?
  • Oo. Ang mid-terms ay ibabatay sa mga gawaing itinakda sa SAEA. Sa pagbubukas muli ng klase, magkakaroon ng extension classes bago isagawa ang finals. Depende sa assessment ng inyong teacher, maaaring ang parehong mid-terms at finals ay may alternatibong gawain sa pagbubukas muli ng klase.
Paano ang aming OJT, Immersion, Practicum, at NSTP?
  • Pansamantalang itinigil ang mga gawaing ito upang mabawasan ang risk of exposure ng mga estudyante. Sa pagbubukas muli ng klase, ipapaliwanag ang mga alternatibo para sa mga gawaing ito. Nagkasundo na ang mga partner employers at ang NTC para rito.
Ano ang mangyayari sa comprehensive at topic/pre-oral/oral presentations ng graduate program?
  • Ang comprehensive exams ay isasagawa sa Abril 18, 2020. Ang topic presentation ay isasagawa sa Zoom Cloud Meeting format sa Marso 28, 2020. Hintayin ang impormasyon sa April 3, 2020 hinggil sa mga bagong petsa ng pre-oral at oral examinations. Hintayin ang anunsyo ukol sa paraan ng pagbabayad para sa mga ito.
Pwede bang mag-refund ng tuition at ibang bayarin dahil walang klase?
  • Hindi. Magkakaroon ng extension classes. Nakahanda ang NTC para sa normal na operasyon kung kaya nga nabili na nito ang mga kailangang gamit sa mga silid-araln, laboratoryo, library, at iba pang facilities. Bukod pa rito, binigyang-trabaho na ng NTC ang mga guro na inatasang magpadaloy ng mga klase lalo na sa SAEA. Ang mga pinondohang student activities ay magpapatuloy sa pagbubukas muli ng klase.
Further advisories will be posted through NTC website (www.ntc.edu.ph) and NTC Official Community Group. Please join us at facebook.com/groups/NTCofficial

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

You may leave us a message and we will get back to you as soon as we can. Thank you.

PHONE
EMAIL
ADDRESS
629 J. Nepomuceno Street,
Quiapo, Manila, Philippines
Scroll to Top