Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn


Enhanced
Sustained Academic Engagement Arrangement (ESAEA)

Patuloy nating susundin ang mga alituntunin ng pamahalaan para sa COVID-19 para sa kaligtasan ng lahat ng mag-aaral at empleyado.
Ipagpapatuloy rin natin ang makabuluhan at makatwirang alternatibong paraan ng pag-aaral para sa lahat.
Sama-sama nating alagaan ang Pamilyang NTC!

Sanhi ng mga bagong alituntunin ng pamahalaan hinggil sa enhanced community quarantine, isusulong din ng NTC ang Enhanced Sustained Academic Engagement Arrangement (ESAEA o e-se-yah). Gamit ang course outlines na una nang ipinamahagi noong Marso 11, maaari nang ipagpatuloy ng mga mag-aaral ang kanilang mga aralin nang hindi kinakailangang lumabas pa ng kani-kanilang tahanan.

Kung na-download na noong Marso 11 ang course outlines mula sa NTC website, hindi na kailangan pang lumabas tuwing Lunes para sa updates. Kung hindi pa nakaka-download ngunit may free data ka, maaaring makiusap sa isang kaklase na i-forward sa iyo sa messenger o text ang outlines. Kung wala kang free data at mobile device, mayroong libreng extension classes sa muling pagbubukas ng paaralan upang maipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Anuman ang iyong estado, bibigyan ka ng sapat na tulong at pang-unawa ng NTC upang matapos ang mga requirements ng semestreng ito.

Para sa mga mag-aaral na mayroong access sa internet sa kanilang bahay, maaari nilang ipagpatuloy ang pakikilahok sa nasimulan nang online updating at consultation sessions. Para sa mga walang access sa internet, maaaring i-text o i-chat ang mga guro. Tandaang walang sinuman ang dapat na lumabas ng tahanan para sa paggamit ng internet. Walang epekto sa grades kung hindi ka mag-text, mag-chat, mag-email, o makisali sa online sessions. Ang mahalaga ay masundan mo ang course outlines.

Hindi na kailangan para sa mga walang access sa internet. Ang lahat ng course requirements na nasa SAEA course outlines ay maaaring ipasa sa muling pagbubukas ng klase. Karamihan sa mga ito ay pasulat kaya’t ang hand-written outputs ay tatanggapin. Para naman sa mga may access sa internet sa bahay, pwedeng ipagpatuloy ang pagpasa online.

Ang final grades ay ibabatay sa requirements na mabubuo at maipapasa ng mga mag-aaral sa muling pagbubukas ng klase at sa mga natitira pang araw matapos ang enhanced community quarantine. Dahilan sa bagong academic calendar, gagamitin ang mga natitirang araw matapos ang enhanced community quarantine para sa libreng extended sessions para sa mga hindi nakatapos ng requirements o kaya ay enrichment sessions para sa mga nakatapos ng requirements. Kabilang sa mga sessions ang laboratory experiments, simulations, at iba pang hands-on activities gamit ang iba’t ibang laboratoryo at facilities ng paaralan.

Walang karagdagang bayad para makilahok sa ESAEA. Wala ring karagdagang bayad para sa pakikilahok sa extended o enrichment sessions sa muling pagbubukas ng paaralan.

Oo. Ito ay para sa final assessments. Ang mga hindi nakapagpasa ng ESAEA requirements ay papasok rin upang kumpletuhin ang mga ito at makipag-ugnayan sa mga guro para sa libreng extended sessions.

Kung sakaling magtapos na ang semestre at mayroon pa ring enhanced community quarantine, maglalabas ng bagong alituntunin ang NTC para sa pagpapasa ng requirements at computation ng grades.

Ikinagagalak namin ang survey ng Student Government upang dinggin ang mga hinaing ng mga mag-aaral sanhi ng ESAEA. Ang pinalawak na version nito sa pakikipagtulungan ng Academic Council ay maaaring gamitin sa pagbibigay ng makabuluhang mungkahi para mapabuti pa ito lalo na sa mga walang access sa internet. May isa pang survey na isasagawa ang mga guro bawat klase upang makakuha ng karagdagang impormasyon, payo at rekomendasyon galing sa mga mag-aaral. Kung may iba pang tanong, komento, o mungkahi, maaaring makipag-ugnayan sa NTC gamit ang sumusunod na hotline numbers na bukas mula 8:00 n.u. hanggang 5:00 n.h. Lunes hanggang Biyernes:

0947 474 4684 Nursery – Elementary School
0936 086 7390 Junior High School
0908 501 0649Senior High School
0928 946 1757Elementary Education
0928 946 1757 Secondary Education
0917 542 7598Graduate Teacher Education
0917 829 9819 Accountancy
0995 791 3366 Business and Office Administration
0945 577 6240 Hospitality and Tourism 
0923 958 5662 General Education
0923 958 5662  Psychology
0905 452 9064 IT and Library and Information Science

Contact Us

You may leave us a message and we will get back to you as soon as we can. Thank you.

PHONE
EMAIL
ADDRESS
629 J. Nepomuceno Street,
Quiapo, Manila, Philippines

Copyright © 2019 The National Teachers College. All rights reserved.

Privacy Policy | Terms & Conditions | Sitemap

Scroll to Top