SI MOMMY AT DADDY, TEACHERS DIN! (Parenting Webinar)

SI MOMMY AT DADDY, TEACHERS DIN!
Paano natin tutulungan ang ating mga anak?

Nauunawaan namin ang inyong mga takot, kaba, at alinlangan kung paano magpapatuloy ng pag-aaral ang inyong mga anak sanhi ng kasalukuyang krisis. Subalit ang ating Tanglaw, ang NTC ay naniniwala na kailangan lamang bigyan ng sapat na paghahanda ang bawat isa upang harapin ang bagong normal sa edukasyon. Halina at sumali sa aming webinar series para sa mga magulang. Bukas ito para sa lahat ng mga magulang mula pre-school hanggang kolehiyo, taga-NTC man o hindi.

10:00 am – 12:00 nn, Huwebes, Mayo 28, 2020
3:00 pm – 5:00 pm, Huwebes, Mayo 28, 2020

Limitado sa 500 participants ang bawat webinar. Mag-register sa https://bit.ly/3ghePe1

Ibibigay sa umaga ng Huwebes ang access codes. I-download ang Zoom app sa inyong device.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

You may leave us a message and we will get back to you as soon as we can. Thank you.

PHONE
EMAIL
ADDRESS
629 J. Nepomuceno Street,
Quiapo, Manila, Philippines

Copyright © 2019 The National Teachers College. All rights reserved.

Privacy Policy | Terms & Conditions | Sitemap

Scroll to Top